Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Een garage of carport bouwen

Wat zijn de administratieve verplichtingen inzake ruimtelijke ordening bij het bouwen van een garage of carport? Hieronder vindt u een overzicht dat niet de ambitie heeft om volledig te zijn maar het zet de belangrijkste zaken op een rijtje. In geval van twijfel wint u best informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

 
Belangrijke opmerkingen:
·        Artikel 99 §3 van het Decreet van Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) staat gemeenten en provincies toe af te wijken van deze voorschriften.
·        Is uw woning ZONEVREEMD? Dan gelden specifieke regels. Meer info hierover kunt u vinden op zonevreemdheid
 

 
Is een vergunning nodig?

Om een garage of carport te bouwen, hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.


Is een architect nodig?

Er is geen architect nodig als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
·        De garage of carport is kleiner dan 30 vierkante meter
·        De garage of carport heeft een beperkte kroonlijsthoogte van 3 meter
·        De nokhoogte van de garage of carport is maximaal 4.50 meter
 
Is niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan hebt u een architect nodig.
 
Welk aanvraagformulier gebruikt u?
Als er geen architect nodig is, dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.
 
Indien er wel een architect nodig is dan wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling.

 
Begin van de werken

Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven.

Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes